Bestuur van het park

Bestuur van het park

Het park wordt bestuurd door een Vereniging van Eigenaren. Elke eigenaar van de 59 woningen is automatisch lid van deze vereniging. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden.

kees hulsman

De voorzitter is Kees Hulsman. Verbinding is zijn lijfspreuk. Minimaal 1 keer per jaar is er een algemene Ledenvergadering.
Per woning is er 1 stem. Er zijn zo
59 stemgerechtigden.

SecretarisDe secretaris en penningmeester is Peter Groen in ’t Woud. Gedegenheid en perfectie kenmerken hem. Het gemeenschappelijk beheer , zoals wegen en groenbeheer, van het park is bescheiden.

Algemeen bestuurslid is Koos Hille. Hij is van alle markten thuis. Bestuurszaken, wie zegt wat, in gemeenteland, Koos houdt alles bij.