Bestuur van het park

Bestuur van het park

Het park wordt bestuurd door een Vereniging van Eigenaren. Elke eigenaar van de 41 woningen is automatisch lid van deze vereniging. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden.

 

kees hulsman

De voorzitter is Kees Hulsman. Hij is 61 jaar. Minimaal 1 keer per jaar is er een algemene Ledenvergadering.
Per woning is er 1 stem. Er zijn zo 
41 stemgerechtigden.

 

SecretarisDe secretaris en penningmeester is Peter Groen in ‘t Woud. Hij is 64 jaar. Het gemeenschappelijk beheer , zoals wegen en groenbeheer, van het park is bescheiden.

 

 

bestuur heerlickheytAlgemeen bestuurslid is Peter Geerlings. Hij is 64 jaar. Technische zaken, zoals pompbeheer, vuilbeheer zijn bij hem in vertrouwde handen.